Kaasun tankkausasemien ja sähköautojen latauspisteiden saavutettavuus

Tieliikenne aiheuttaa neljänneksen Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöistä (Lähde: SYKE 2017) ja se on myös yksi merkittävimmistä pienhiukkaspäästöjen tuottajista (Lähde: VNK 2018). Ympäristöä etenkin hengityskorkeudella vähemmän kuormittavien käyttövoimien, kuten biokaasun ja sähkön, käyttäminen on yksi tapa vähentää liikenteen päästöjä. Kaasun tankkausasemia ja sähköauton latauspisteitä ei kuitenkaan toistaiseksi ole kaikkialla Suomessa. Toisille palvelut ovat helpommin saatavilla kuin toisille.

Seuraamme kaasuautojen tankkausasemien ja sähköautojen latauspisteiden saavutettavuutta eri puolilla Suomea. Laskemme asukkaiden etäisyyttä kotoa lähimmälle tankkaus- tai latauspaikalle tieverkkoa pitkin. Laskennassa on hyödynnetty Digiroad-tieverkkoaineistoa ja Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin väestötietoja. Etäisyys kertoo siitä, miten helppoa ympäristöystävällisemmän käyttövoiman hyödyntäminen on tai onko se käytännössä mahdollista, ja kuvaa myös eroja kansalaisille tarjolla olevien palvelujen saatavuudessa. Seuraamme saavutettavuuden muuttumista vuosittain, alkaen vuoden 2019 lopusta. Tietolähteinä käytämme Gasumin tietoja kaasuautojen tankkauspisteistä ja Sähköautoilijat ry:n tietoja sähköautojen latauspisteistä.

Sekä kaasun tankkausasemien että sähköautojen latauspisteiden verkosto painottuu Etelä- ja Lounais-Suomeen. Sähköautojen latauspisteitä on kaikissa maakunnissa, mutta kaasun tankkausasemat puuttuvat vielä suurelta osin Itä- ja Pohjois-Suomesta.

Kaasuautojen tankkausasemat

Biokaasun tuotanto on olennainen osa kiertotaloutta

Suomessa biokaasun valmistukseen käytetään jätteitä. Biokaasu voidaan jalostaa liikennepolttoaineena käytettäväksi metaaniksi, joka vastaa laadultaan maakaasua. Biokaasuntuotannon sivutuotteena saadaan lannoitetta ja maanparannusainetta. Näin jätteiden ravinteet kiertävät.

Kaasuautojen tankkauspisteiden saavutettavuus ajomatkan pituutena

Kaasuautojen tankkauspisteet Suomen kartalla ja saavutettavuus ajomatkan pituuden perusteella.
Kaasun tankkausasemat ovat keskittyneet eteläiseen Suomeen. Vuoden 2019 lopussa ajomatkat biokaasun tankkausasemille olivat pitkiä idässä ja pohjoisessa. Lataa isompi kuva (png). © SYKE/Circwaste, 2020

Lähimmän kaasuautojen tankkauspisteen saavutettavuus aikaetäisyytenä kotoa autolla

Maakuntien välillä on suuria eroja kaasuntankkausasemien saavutettavuudessa vuoden 2019 lopussa. Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa koko väestö asuu kaukana kaasun tankkauspaikoista. Lataa isompi kuva (png). © SYKE/Circwaste, 2020

Kaasuautojen tankkauspisteiden saavutettavuus kunnittain mitattuna enintään viiden minuutin ajomatkan päässä asuvien osuutena

Kaasuautojen tankkauspisteet Suomen kartalla ja saavutettavuus kunnittain
Biokaasun käyttäminen on vaivattominta suurissa kaupungeissa ja maan eteläosissa vuoden 2019 lopussa. Pohjois-Suomessa kaasun tankkausasema löytyy vain Oulusta. Lataa isompi kuva (png). © SYKE/Circwaste, 2020

Sähköautojen latauspisteet

Sähköistymisellä irti fossiilisista polttoainesta

Sähköautolla voidaan saada lähes 70 prosentin säästö kasvihuonekaasupäästöissä bensiinillä kulkevaan autoon verrattuna (Ilmastopaneeli 2019). Sähköauton ympäristöystävällisyys riippuu paljon siitä, millä tavalla sähkö on tuotettu.

Sähköautojen latauspisteiden saavutettavuus mitattuna ajomatkan pituutena

Sähköautojen latauspisteet Suomen kartalla ja saavutettavuus ajomatkan mukaan
Sähköautojen latauspisteitä on saatavilla ympäri maan, mutta Etelä- ja Lounais-Suomeen painottuen vuoden 2019 lopussa. Lataa isompi kuva (png). © SYKE/Circwaste, 2020

Lähimmän sähköautojen latauspisteen saavutettavuus maakunnittain aikaetäisyytenä kotoa autolla

Sähköautojen latauspisteet autolla maakunnittain
Maakuntien väliset erot sähköautojen latauspisteiden saavutettavuudessa ovat pienempiä kuin kaasun tankkausasemien verkostossa vuoden 2019 lopussa. Maakuntien väestöstä 75–100 % asuu enintään 20 minuutin ajomatkan päässä sähköauton latauspisteeltä. Lataa isompi kuva (png). © SYKE/Circwaste, 2020

Sähköautojen latauspisteiden saavutettavuus kunnittain mitattuna enintään viiden minuutin ajomatkan päässä asuvien osuutena

Sähköautojen latauspisteet Suomen kartalla ja saavutettavuus kunnittain
Kuntien välillä on merkittäviä eroja sähköautojen latauspisteiden saavutettavuudessa myös maakuntien sisällä vuonna 2019. Heikointa sähköautojen latauspisteiden saatavuus on kauempana kasvukeskuksista sijaitsevissa Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Lounais-Suomen kunnissa. Lataa isompi kuva (png). © SYKE/Circwaste, 2020

Lisätietoja

  • erikoistutkija Kati Pitkänen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • tutkija Tiina Karppinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • tutkija Kimmo Nurmio, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 19.5.2020 klo 11.56, päivitetty 31.3.2021 klo 10.55
  • Tulosta sivu