Kuntien jaetut resurssit

Kiertotalouteen liittyy keskeisesti jakamistalous, jossa erilaisia tavaroita ja resursseja käytetään yhteisesti. Jaetut resurssit mahdollistavat turhan kulutuksen välttämisen sekä olemassa olevien ja vajaakäyttöisten tavaroiden tehokkaamman käytön. Jakamistalous tuo mukanaan myös kulttuurisen muutoksen, kun tavaroiden omistamisesta siirrytään jakamiseen, lainaamiseen ja vuokraamiseen.

Jakamistalouden indikaattorit mittaavat jaettujen resurssien saatavuutta eri kunnissa. Tarkastelussa on kolme erilaista julkista resurssia: kuntien varattavissa olevat tilat, kirjastojen lainattavat esineet ja kaupunkipyörät. Nämä hyödykkeet kytkeytyvät ihmisten erilaisiin arjen käytäntöihin kuten liikkumiseen, harrastusmahdollisuuksiin tai mahdollisuuksiin järjestää kokoontumisia. Jaettujen resurssien saatavuutta mitataan jokaiselta Circwaste-alueelta kahdessa kohdekunnassa.

Tieto kuntien varattavista tiloista on kerätty kuntien verkkosivuilta tai varausjärjestelmistä. Vertailukelpoisuuden takia indikaattori on kohdennettu vain varattavissa oleviin koulujen tiloihin. Kirjastojen esineitä koskeva tieto on kerätty kuntien kirjastojen aineistojen varausjärjestelmistä. Tieto kaupunkipyöristä on saatu kunnista tai kunnan kaupunkipyöristä vastaavalta toimijalta.

Jaetut julkiset tilat

Varattavissa olevien koulutilojen määrä vaihtelee eri kunnissa. Lappeenrannassa ja Muuramessa tiloja on eniten ja Joensuussa vähiten asukasta kohden. Erot kuntien välillä johtuvat osittain eroista varausjärjestelmien välillä. Lähes kaikissa kohdekunnissa on jonkinlainen varausjärjestelmä. Kaikkia varattavissa olevia koulutiloja ei kuitenkaan välttämättä ole viety järjestelmään.

Kirjastojen lainattavat esineet

Kirjastot ovat jakamistalouden edelläkävijöitä. Kirjojen, lehtien sekä CD- ja DVD-levyjen ohella kirjastot lainaavat nykyisin myös kaikenlaisia muita esineitä kuten työkaluja, harrastevälineitä tai musiikkisoittimia.

Lainattavia esineitä on kaikkien kohdekuntien kirjastoissa. Lukumääräisesti eniten esineitä on lainattavissa suurimmissa kaupungeissa (Jyväskylä, Pori, Joensuu, Turku), joissa on muutenkin tarjolla eniten kirjastopalveluita. Asukaslukuun suhteutettuna eniten esineitä on tarjolla kuitenkin pienimmissä kohdekunnissa (Nurmes ja Muurame).

Eniten tarjolla on harrastevälineitä kuten lauta- ja pihapelejä, urheiluvälineitä tai musiikkisoittimia. Joistain kirjastoista on mahdollista lainata kotitalouskoneita ja työkaluja ja muutamissa kirjastoissa lainattavissa on kulkuvälineitä kuten pyöriä ja potkulautoja.

Useimmasta kirjastosta voi lainata harrastevälineitä kuten pelejä, urheiluvälineitä tai soittimia. © SYKE/Circwaste

Kaupunkipyörät

Kymmenestä kohdekunnasta vain Joensuussa, Lappeenrannassa, Imatralla, Turussa ja Porissa on toimiva kaupunkipyöräjärjestelmä (tilanne kesällä 2020). Lukumääräisesti eniten pyöriä oli Turussa, joka kohdekunnista suurin kaupunki. Asukaslukuun suhteutettuna eniten pyöriä on kuitenkin Imatralla, joka on näistä kaupungeista pienin.

Lisätietoja

  • erikoistutkija Kati Pitkänen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • tutkija Tiina Karppinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 30.11.2020 klo 10.32, päivitetty 11.1.2022 klo 12.43
  • Tulosta sivu