Jätehuollon vaikutusten arviointi

Tämä kuvaus esittelee CIRCWASTE-hankkeessa lasketut arviot tiettyjen jätehuollon toimien vaikutuksista hankkeen painopistealueilla ja edelläkävijäkunnissa. Laskelmissa arvioidaan jätteenkäsittelyn potentiaalisia ympäristövaikutuksia (ja potentiaalisia vältettyjä ympäristövaikutuksia) sekä valikoitujen luonnonvarojen kulutusta (ja potentiaalista vältettyä kulutusta).

Laskelmat perustuvat arvioihin alueilla käsitellyistä jätteistä, mutta arvioihin liittyy epävarmuutta. Kuntakohtaiset arviot on laadittu CIRCWASTE-edelläkävijäkunnan jätelaitoksen toiminta-alueen laajuudella. Alueelliset arviot rajautuvat maakuntiin ja Lounais-Suomi käsittää Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat.

Julkaistu 15.4.2019 klo 10.24, päivitetty 15.4.2019 klo 10.22
  • Tulosta sivu