Gå till innehållet

Aktuellt

img
Fart på den cirkulära ekonomin – Circwaste-kommuner och -regioner aktiva i programarbetet 6.10.2020
Det strategiska programmet för cirkulär ekonomi som förbereds under miljöministeriets samt arbets- och näringsministeriets ledning i samarbete med de viktigaste industribranscherna, kommunerna och de andra intressentgrupperna och som blir färdig under hösten kommer att bli en av höjdpunkterna för den cirkulära ekonomin.
Läs mer
img
Mot ett resurssmart Europa – en ny verksamhetsplan för cirkulär ekonomi har publicerats 23.7.2020
Europeiska kommissionen publicerade i mars en ny verksamhetsplan för cirkulär ekonomi. Dess mål är att de produkter som finns på marknaden ska vara gjorda för att hålla samt för att kunna repareras och återvinnas. Planen är en del av det europeiska Green Deal-programmet för grön utveckling, vars mål är ett klimatneutralt Europa.
Läs mer
Tuuli Myllymaa kesäkuva 556
Mot en hållbar utveckling på den cirkulära ekonomins vingar 9.6.2020
Europeiska kommissionen inledde i början av året ett program för grön utveckling (The European Green Deal). Dess uppgift är att staka ut en väg mot hållbar utveckling och klimatneutralitet före år 2050 för medlemsländerna och hela Europa.
Läs mer
img
Informationsflödet måste förbättras så att farliga ämnen inte fortsätter cirkulera 20.12.2019
I Finland strävar man efter att främja den cirkulära ekonomin inom bekämpningen av klimatkrisen och den hållbara användningen av naturresurser. Vid övergången mot cirkulär ekonomi bör man dock se till att inte samtidigt orsaka problem för människornas hälsa eller för miljön.
Läs mer

Goda nyheter från Finland

img
Nyttoanvändning för sidoströmmar i Norra Karelen 6.10.2020
Målet med Pikes delprojekt har varit att söka och testa hållbara och lokala sätt att utnyttja sidoprodukter och avfall tillsammans med industriföretag och kommuner i Norra Karelen.
Läs mer
img
Villmanstrand i final i en uppskattad internationell miljöstadstävling 6.10.2020
Villmanstrand har fått en finalplats i tävlingen European Green Leaf Award 2021 om Europas grönaste stad.
Läs mer
img
Circwaste-pilotkommuner kämpar för att minska uppkomst av avfall 6.10.2020
Målsättningen har varit att på ett konkret sätt främja materialeffektivitet och återvinning i tio pilotkommuner för cirkulär ekonomi.
Läs mer
img
Auditeringar av cirkulär ekonomi ger nya idéer för smart användning av resurser i Riihimäki 23.7.2020
Hösten 2019 gjorde Riihimäki stad en omfattande auditering kring cirkulär ekonomi, som omfattade hela kommunkoncernen.
Läs mer
Kopiera och återvinn goda idéer
Vi tar ett materialkliv tillsammans
Vi öppnar kompetensens skyltfönster
Vi gör Finland etta på cirkulär ekonomi
  • Skriv ut sidan