Gå till innehållet

Aktuellt

Kiertotalouden edelläkävijäkunnat kuvake
Framsteg i föregångarkommuner inom cirkulär ekonomi 28-04-2021
Företrädare för tio kommuner delade med sig av resultat från arbetet med och erfarenheter av cirkulär ekonomi på mötet, som äger rum en gång per halvår. Dessutom tog man del av och diskuterade strategiprogramförslaget för cirkulär ekonomi.
Läs mer
Ksylitolia kaurasta
Årets Vandringspris till Fazers xylitolfabrik – pionjärföretaget tillverkar industriellt xylitol av havreskal 28-04-2021
Årets Vandringspris går till Fazers xylitolfabrik. Fazer bygger en globalt sett unik produktionsanläggning i Lahtis där man tillverkar xylitol av havreskal. Anläggningen är ett praktexempel på innovationer i den moderna cirkulära ekonomin.
Läs mer
Biokaasulla Jyväskylässä
Programmet för cirkulär ekonomi innebär lösningar på miljömässiga och ekonomiska utmaningar 19-03-2021
Förslaget till strategiskt program för cirkulär ekonomi beskriver metoder och mål genom vilka cirkulär ekonomi ska göras till grunden för den finländska ekonomin före år 2035.
Läs mer
Kierrätyspiste
Återvinningsgraden för hushållens avfall stiger inte tillräckligt snabbt 10-12-2020
Finlands miljöcentral SYKE har publicerat ny regional uppföljningsinformation om mängderna av hushållsavfall och deras återvinningsgrad, samt om sociala indikatorer för den cirkulära ekonomin. Återvinningsgraden för hushållsavfall stiger inte tillräckligt snabbt.
Läs mer
Mera nyheter
Kopiera och återvinn goda idéer
Vi tar ett materialkliv tillsammans
Vi öppnar kompetensens skyltfönster
Vi gör Finland etta på cirkulär ekonomi

Goda nyheter från Finland

Korjausompelua
I Jyväskylä uppmuntrar man till cirkulär ekonomi genom användarorienterade försök 19-03-2021
En serie som producerades av unga i sociala medier gav tips om en miljövänlig livsstil, och stadens hållbarhetsfrämjande tjänster samlades på en enda webbplats. I Jyväskylä förädlas invånarnas egna idéer till verklig verksamhet för cirkulär ekonomi.
Läs mer
Biojäteastia pihalla
Biokimppa-kampanjen inspirerar till att sortera bioavfall i Tavastland 19-03-2021
Loimi-Hämeen Jätehuolto inledde i april projektet Biokimppa, som lyfter fram temat för avfallsbolagets 25-årsjubileum, nämligen bioavfall. Invånarna kan inom familjen eller tillsammans med grannarna ta i bruk ett BioSelect-kärl, vars tömningsintervall under sommaren kan vara upp till fyra veckor.
Läs mer
Puutarhakomposti
Regional biomassakartläggning för Helsingfors lägger grunden för affärsverksamhet inom cirkulär ekonomi 19-03-2021
Inom projektet CircVol, som hör till Helsingfors stads 6Aika-strategi, kartlade man hurdana biologiska strömmar, exempelvis bioavfall från industrin, som uppstår i Helsingfors. Projektet förverkligar också målen i den vägkarta för cirkulär ekonomi och delningsekonomi som Helsingfors stad publicerar i år.
Läs mer
Jenni Nurmi
Återvunnet material som Trafikledsverket använder i vägprojekt fick infrastrukturbyggarnas godkännande 19-03-2021
I Prizztech Oy:s och Björneborgs stads delprojekt inom Circwaste-projektet undersökte man egenskaperna hos Ecolan Infra®TR-askgranulat. Det återvunna materialet användes under ett helt år i Trafikledsverkets projekt för byggande av en planskild anslutning i Södermark i Björneborg.
Läs mer
Mera regionala nyheter
  • Skriv ut sidan