Kiertotalouden palvelukeskus tukee kuntia kestävissä julkisissa hankinnoissa

Uutinen 29.10.2020 klo 15.02
© Kai Widell

Circwaste – Kiertotalouden palvelukeskus -osahankkeessa toteutetaan erilaisia resurssitehokkuuden tukipalveluita. Yksi osahankkeen kokonaisuuksista on julkisten hankintojen tukipalvelu, jossa edistetään resurssitehokkaita ja kemikaaliviisaita julkisia hankintoja.

Julkisten hankintojen tukipalvelu tarjoaa apua julkisten hankintojen parissa työskenteleville yksittäisten toimeksiantojen muodossa. Toimeksiannot toteutetaan niin, että tukipalvelussa etsitään ja välitetään kuntien kaipaamiin hankintoja koskeviin kysymyksiin ja haasteisiin tietolähteitä ja asiantuntijoita laajasta hankekonsortiosta sekä muun muassa KEINO-asiantuntijaverkostosta.

Koulutusta tilaisuuksien, podcastien ja uutisten muodossa

Julkisten hankintojen tukipalvelussa tietoa ja ohjeistusta on tuotettu esimerkiksi erilaisten koulutusten ja tilaisuuksien kautta. Näistä esimerkkeinä ovat Kiertotaloushankinnat -verkkokoulutus, jonka pääteemoina olivat rakentaminen ja ruokapalvelut sekä Haitalliset aineet resurssitehokkaissa hankinnoissa -webinaari.

Koulutusten lisäksi haitallisiin aineisiin, rakentamiseen ja kiertotalouteen liittyvistä ajankohtaisista asioista keskustellaan alan asiantuntijoiden kanssa lukuisissa podcast-jaksoissa sekä Kiertotalous, rakentaminen ja julkiset hankinnat -infosarjassa.

Tietoa on tuotettu myös erilaisten blogikirjoitusten ja uutisten muodossa, esimerkiksi Joutsenmerkittyyn rakentamiseen, kestäviin hankintoihin ja työkaluihin sekä resurssiviisaiden julkisten hankintojen tilaan liittyen.

Räätälöityä neuvontaa kunnille

Tukipalvelussa tuotetaan kunnille myös erilaisia pienimuotoisia selvityksiä ja ohjeistuksia. Esimerkiksi Porin kunnalle koottiin yhteen erilaisia olemassa olevia, kestäviä hankintoja tukevia työkaluja. Toisessa esimerkissä kunnalle välitettiin tietoa siitä, miten kunnan tulisi lajitella siivousaineita sisältäneitä muovipakkauksia sekä mitä olisi hyvä ottaa huomioon siivouspalveluiden kilpailuttamisessa, jotta voitaisiin käyttää mahdollisimman ympäristöystävällisiä siivoustuotteita.

Lisätietoa

Tiedustelut toimeksiannoista

  • Suunnittelija Milla Popova, Turun ammattikorkeakoulu, milla.popova@turkuamk.fi
  • Projektipäällikkö, lehtori Hannamaria Yliruusi, Turun ammattikorkeakoulu, hannamaria.yliruusi@turkuamk.fi

  • Tulosta sivu