Jätteen syntyä voi vähentää monin menetelmin

Uutinen 27.10.2020 klo 17.05
© Outi Aalto

Circwaste-hankkeen teemawebinaarissa pureuduttiin jätteen synnyn ehkäisyyn. Webinaarin aikana kuultiin esitys Circwaste-hankkeen Porin kaupungin ja Luken osahankkeista sekä vierailevana esityksenä projektipäällikkö Isabella Haasin esitys SHOPS2HUBS-hankkeesta.

Porissa edistetään yhteiskäyttöä

Projektikoordinaattori Outi Aalto Porin kaupungilta esitteli Circwasten LUUPPI-osahankkeen toimintaa jätteen synnyn ehkäisyyn liittyen. Osahankkeen tavoitteena on muodostaa neuvontaverkosto julkisen ja yksityisten toimijoiden resurssitehokkuuden lisäämiseksi. Laaja-alaisessa osahankkeessa edistetään kiertotaloutta ja vähennetään jätettä muun muassa ympäristökasvatuksen ja julkisten hankintojen avulla sekä informatiivisten ja osallistavien osaaja- ja asukaspolkujen myötä.

Porin osahankkeessa haetaan keinoja edistää yhteiskäyttöä ja lainaamispalveluita. Osahankkeessa on järjestetty tapahtumia ja edistetty toimijoiden välistä dialogia yhteiskäytön edistämiseksi. Porin kaupungin sivuille on koottu myös tietoa kaupungilta lainattavista tai vuokrattavista tavaroista, kuten urheilu- ja retkeilyvälineistä, kulttuurin ja liikunnan kausikorteista, soittimista, kasveista, penkeistä ja niin edelleen.

”Sivuston tarkoituksena on edistää yhteiskäyttöä ja lainaamista Porissa ja sitä kautta säästää luonnonvaroja ja vähentää jätteen syntymistä. Kaikkea ei tarvitse hankkia itselle, vaan tavaroita voi käyttää yhteisesti”, kommentoi Outi Aalto Porin kaupungilta.

Porissa järjestettiin käytetyille urheilu-, retkeily- ja ulkopelivälineille keräystapahtuma, jonka tarkoituksena oli koota asukkaiden käyttämättömäksi jääneitä mutta käyttökelpoisia tavaroita yhteiskäyttöön. Kokeilun kautta saatiin iso erä erilaisia pääosin hyväkuntoisia välineitä yhteiskäyttöön.

Käytettyjen liikuntatavaroiden keräys ja uudelleenkäyttö kuuluvat Sitran rahoituksen avulla toteutettuun Tavaran uusi tarina -hankkeeseen, jonka tavoitteena on antaa vanhoille ja käytetyille tavaroille uusi elämä lainaamoissa tai vuokraamoissa.

”Tulevaisuuden kehityssuunnitelmissa on luoda sähköinen varausjärjestelmä, jonka kautta lainattavat urheiluvälineet voi varata käyttöönsä toivottuna ajankohtana”, Aalto täydentää.

Ruokahävikki kuriin ja tehokkuutta elintarvikeketjuun

Luonnonvarakeskus Lukella on Circwaste-hankkeessa useita osahankkeita, joiden tavoitteena on tuoda tehokkuutta elintarvikeketjuun ja vähentää ruokahävikkiä koko ruokaketjussa.

Luke on tutkinut osahankkeen yhtenä osa-alueena ruuan uudelleenjakelua ja sen mahdollisuuksia vähentää ruokahävikkiä. ”Ylijäämäruoan käyttöä ruoka-avussa voisi lisätä tuntuvasti, mutta rahan ja resurssien puute ovat ruoka-apujärjestöjen toiminnan keskeisimpiä pullonkauloja”, toteaa tutkija Kirsi Silvennoinen Lukesta.

Viestinnän suunnittelu, kehittäminen ja toteutus jäävät ruoan hankinnan, käsittelyn ja jakelun tehtävien jalkoihin eikä viestinnän eri osa-alueiden merkitystä aina tunnisteta. Viestinnän tukemiseksi Luke on laatinut Tieto kiertämään -viestintäoppaan ruoka-aputoimijoille.

Luke on toteuttanut useita työpajoja ja asiantuntijahaastettaluita alkuvuodesta 2021 julkaistavaa kansallista ruokahävikkitiekarttaa varten. Valtakunnallinen jätesuunnitelma velvoittaa vähentämään syntyvän ruokahävikin määrän puoleen vuoteen 2030 mennessä. ”Tavoitteen saavuttaminen edellyttää laaja-alaista muutosta ja koko ketjun yhteistyötä. Ruokahävikkitiekartta pitää sisällään kuusi eri keihäänkärkeä sisältäen niin lainsäädännöllisiä, sosiokulttuurisia, teknologisia kuin toimintaympäristön muutokseen liittyviä keinoja ”, kertoo tutkija Inkeri Riipi Lukesta.

Tutkija Marja Jallinoja Lukesta esitteli pilottia, jossa testattiin satoennustetiedon hyödyntämistä ruokahävikin vähentämisessä. Pilotissa kerättiin suoraan viljelijöiltä mahdollisimman ajantasaista ennustetta satokauden kehittymisestä. Kerätty tieto välitettiin ruokakauppaketjuille sekä ravintoloille. ”Kokeilun tavoitteena oli aikatauluttaa kysyntää todellisen tiedon avulla mahdollisimman oikea-aikaiseksi ja siten vähentää syntyvää ruokahävikkiä. Eli lisätä ruokaketjun keskinäistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa”, Jallinoja kertoo.

Saatujen kokemusten perusteella ravintolat soveltuvat hyvin satotiedon hyödyntäjiksi, koska ravintoloiden päätöksentekoketjut ovat usein lyhyet ja reseptiikasta vastaavalla on usein paljon valtaa hankintoihin. Ravintolat ovat myös tottuneita hyödyntämään sesonkikasveja. Kauppaketjuilla on jo olemassa olevat käytännöt ajankohtaisen satotiedon keräämiseen, eivätkä ne kokeneet pilotissa toimitettujen tietojen antavan merkittävää lisätietoa.

”Tulevaisuudessa olisi kiinnostava kokeilla suoraan kuluttajiin vaikuttamista esimerkiksi ruokablogistien tai muiden ruokavaikuttajien kautta”, pohtii Jallinoja.

Yritysten välisellä yhteistyöllä materiaalit uudelleenkäyttöön

Isabella Haas Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:stä esitteli SHOPS2HUBS-hankketta, jossa kierrätyskeskuksista kehitetään kiertotalouden innovaatiokeskittymiä ja kiertotalousHUBeja. Toteutettavat innovaatiokeskittymät mahdollistavat uudenlaisen kiertotalouden liiketoiminnan syntymistä, tehostavat verkottumista ja lisäävät materiaalien uudelleenkäyttöä.

KiertotalousHUB on ympäristö, jossa yrittäjät ja käsityöläiset voivat jatkojalostaa kierrätyskeskuksen materiaaleja ja tuotteita sekä tehdä yhteistyötä ja verkostoitua. HUBien ja niiden mahdollistaman toiminnan vaikutuksesta kohdealueelle syntyy uusia, käytettyjen tuotteiden jatkojalostamiseen perustuvia innovaatioita, yritysten uutta liiketoimintaa sekä uudenlaista kiertotalouden yritysyhteistyötä ja osaamista.

”Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Nihtisillan tavaratalo tarjoaa yrittäjille toimiston ja käsityötiloja sekä paikan työpajojen ja vaikka materiaalien varastoimiseen. Myös pop-up-myymälät ovat mahdollisia tilojen käyttömuotoja”, kertoo Haas. ”Mukaan lähteneet yritykset saavat kierrätyskeskuksen kautta itselleen materiaaleja, toimintasparrausta, tukea viestintään ja markkinointiin sekä luonnollisesti toimitilat.”

Mukaan on lähtenyt tässä vaiheessa yli kymmenen yritystä ja saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Toiminnan tuoma yritysten välinen yhteistyö sekä kiertotalousnäkökulman tuominen yritystoiminaan nähdään erittäin positiivisena asiana.

”Tavoitteena on, että loppuvuoden aikana toimintaan liittyy mukaan 10-15 uutta yritystä”, Haas kertoo.

Esitykset

Lisätietoa


  • Tulosta sivu