Kiertotaloushankinnat edelläkävijäkunnissa – ota vinkit talteen!

Uutinen 23.6.2021 klo 14.15
© Pixabay

Suomella on vahva tavoite olla kiertotalouden edelläkävijä. Kiertotalouden strategisen ohjelman mukaan julkisten hankintojen avulla voidaan edistää kestävyystavoitteiden täyttymistä merkittävästi. Useimmat Circwasten kymmenestä edelläkävijäkunnasta ovatkin tehneet kiertotalouden tiekartan, jossa julkiset hankinnat on tunnistettu keskeiseksi välineeksi myös kiertotalouden edistämiseksi.

Circwaste-hankkeen Julkisten hankintojen tukipalvelu teki keväällä 2021 esiselvityksen, jossa edelläkävijäkunnilta kysyttiin, miten kiertotalous näkyy kuntien hankinnoissa tällä hetkellä.

Kiertotalouden monet mahdollisuudet tuotteen elinkaaren pidentämisessä

Kiertotalouden ytimessä on luonnonvarojen käytön ja jätteen syntymisen minimoiminen. Kiertotaloudessa suositaan uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja ja käytetyt raaka-aineet sekä niiden arvo pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään talouden käytössä ja kierrosta toiseen. Materiaaleja voidaan ensimmäisen käytön jälkeen hyödyntää uudelleen eli niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.

Hankintayksiköt voivat edistää kiertotaloutta ja pidentää tuotteiden elinkaarta muun muassa suosimalla tuotteiden sijaan palveluita. Myös tavaroiden vuokraaminen ja jakaminen sekä kilpailutetut tuotteiden huolto- ja korjauspalvelut ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten julkinen sektori toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Circwaste-edelläkävijäkunnissa esimerkiksi huonekalujen kiertotaloutta on viety eteenpäin monesta eri näkökulmasta. Lahdessa on kierrätettyjen kalusteiden puitesopimus, joka mahdollistaa sen, että kunnassa voidaan hankkia sopimustoimittajilta käytettyjä, laatuluokiteltuja kalusteita. Puitesopimuksessa myös edellytetään tarjoajalta mahdollisuutta poistettavien kalusteiden kierrätykseen. Iissä on käytössä Kalusteet kiertoon -järjestelmä. Vantaalla suunnitellaan sisäisen kalusteiden kierrätyspalvelun sähköistä kauppapaikkaa ja ratkaisua, joka mahdollistaisi uusien tuotteiden tekemisen käytetyistä pulpeteista.

Edelläkävijäkunnissa on tehty hankintoja tuote palveluna -mallin mukaisesti. Esimerkiksi Jyväskylässä on hankittu vaihtomatto- ja käsipyyhepalveluja ja Vantaalla työvaatteita ja muita tekstiilejä. Tällaisissa ratkaisuissa kunta ei omista itse tekstiilejä, vaan palveluntuottaja esimerkiksi pesee, huoltaa, korjaa, kierrättää ja toimittaa tekstiilit kunnan kohteeseen. Jyväskylässä ja useissa muissa kunnissa on myös leasing-sopimuksia muun muassa autoista, monitoimilaitteista, matkapuhelimista ja tietokoneista. Osa tietokoneiden palveluntarjoajista laittaa laitteet käytön jälkeen uudelleen jonkin toisen toimijan hyödynnettäväksi.

Hyviä esimerkkejä tavaroiden ja tuotteiden jakamisesta ovat erilaiset yhteiskäyttöiset liikennevälineet: esimerkiksi Jyväskylässä, Iissä ja Kuopiossa on hankittu yhteiskäyttöautoja ja kaupunkipyöriä.

Rakentamisessa edistetään materiaalien kierrätystä

Kiertotalouden olennainen tavoite on kierrätysmateriaalin käyttäminen ja toisaalta materiaalien kierrätettävyyden mahdollistaminen. Circwasten edelläkävijäkuntien hankinnoissa tämä näyttäytyy erityisesti rakentamisessa.

Edelläkävijäkunnissa kiertotalous toteutuu rakentamisessa esimerkiksi niin, että rakennus- ja saneerauskohteissa on tavoitteena käyttää yhä enemmän kierrätysmateriaaleja sekä ympäristömerkittyjä rakennustuotteita ja -materiaaleja. Lisäksi kohteissa tarkastellaan mahdollisuutta korjausrakentamiseen, olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä huomioidaan rakennettavien tilojen monikäyttöisyys.

Puurakentaminen ja ympäristömerkin mukainen rakentaminen ovat yleistymässä kovaa vauhtia. Näistä esimerkkejä ovat Kuopioon valmistunut hirsirakenteinen koulu ja Iin Joutsenmerkitty koulu. Myös työmaiden päästöihin kiinnitetään enemmän huomiota: esimerkiksi Vantaa on mukana Päästöttömät työmaat -Green dealissa.

Purku-urakoissa edellytetään materiaalien lajittelua sekä toimitetaan hyödynnettävä jäte uusiokäyttöön. Esimerkiksi Riihimäellä hyödynnetään kattohuopajäte asfaltin valmistuksessa ja kipsijäte kipsin valmistuksessa. Riihimäellä uudistettiin kiertoliittymä kestävän ympäristörakentamisen mukaisesti ja materiaaleina käytettiin kierrätettyjä leikkihiekkoja ja turvasoria.

Ympäristömerkeillä haitalliset aineet huomioon

Kiertotalouteen liittyy vahvasti tavoite siitä, että haitalliset aineet eivät lähde materiaalikiertoihin mukaan. Monet ympäristömerkit huomioivat myös haitalliset aineet muiden ympäristövaikutusten lisäksi ja hankintayksiköt voivatkin edellyttää palveluilta tai tuotteilta ympäristömerkkejä. Näin hankkijan ei tarvitse itse valvoa, täyttyykö tuotteiden tai palvelujen ympäristöystävällisyys.

Kyselymme mukaan monet edelläkävijäkunnat hyödyntävätkin hankinnoissaan erilaisia ympäristömerkkejä. Esimerkkejä hankinnoissa käytetyistä ympäristömerkeistä ovat Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki, FSC-sertifikaatti sekä Bra Miljöval- ja Reilun kaupan merkki.

Esimerkiksi Lahdessa ympäristömerkkejä hyödynnetään muun muassa painatuspalveluissa, leluissa, peleissä, liikuntavälineissä, toimistotarvikkeissa ja kopiopapereissa. Vantaa vaatii muun muassa ympäristömerkittyjä puhdistuskemikaaleja, ajoneuvojen päästöluokkia, uusiutuvia polttoaineita ja sertifioituja puuperäisiä tuotteita. Vantaa on myös mukana Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa -green dealissa, jossa monessa eri tuoteryhmässä, kuten kalusteissa, puhtauspalveluissa ja leluissa, vaaditaan ympäristömerkkejä tai muilla tavoin vähennetään lasten kemikaalikuormitusta. Jyväskylä on vastaavasti vaatinut jo 20 vuotta toimisto- ja wc-paperin olevan 100-prosenttisesti kierrätyspaperia.

Jos joku esimerkeistä jäi sinulle mieleen, ja haluat oppia lisää, niin otahan yhteyttä!

Circwasten Julkisten hankintojen tukipalvelu eli Turun AMK ja SYKE haluavat kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita.

Kirjoittajat: Sonja Lankiniemi ja Milla Popova

Kysy lisää:

Circwasten Julkisten hankintojen tukipalvelu

  • Hannamaria Yliruusi / Turun AMK
  • Katriina Alhola / SYKE
  • Sonja Lankiniemi / Turun AMK
  • Milla Popova / Turun AMK

  • Tulosta sivu