Kiertotalouden kirittäjät - Rakentaminen

Teema 2: Rakentaminen

Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillinnän ja luonnonvarojen kestävän käytön kannalta. Arvioiden mukaan jopa 50 prosenttia käytetyistä luonnonvaroista sekä 35 prosenttia syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä syntyvät juuri rakennussektorilta.

Kiinteistö- ja rakennussektorissa on merkittävää ympäristöllistä potentiaalia: kiertotalouden näkökulmasta purettavat rakennukset voivat toimia esimerkiksi materiaalipankkeina, joista vapautuvat materiaalit käytetään uudelleen sellaisenaan tai kierrätetään.

Saavuttaaksemme potentiaaliset hyödyt kiertotalous on huomioitava rakentamisen koko arvoketjussa hyödyntäen uusia innovaatiota, jotka haastavat nykyiset käytännöt ja liiketoimintamallit.

Tässä Kiertotalouden kirittäjät -tapahtuman rinnakkaissessiossa 29.9.2021 pureudumme rakentamisen ja kiertotalouden kysymyksiin asiantuntijoiden johdattelemina. 

12.00 Tervetulosanat
Sari Piippo
Suomen ympäristökeskus

12.05 Päästötietokanta - yhteinen tietopohja infran päästölaskentaan
Janne Pesu
Suomen ympäristökeskus

12.25 Kiertotaloutta rakentamassa - kiertotalous rakentamisen arvoketjuissa
Jorma Mikkonen 
Lassila & Tikanoja

12.45 Kokemuksia kiertotaloustalon toteuttamisesta
Matti Kuittinen
Ympäristöministeriö

Tauko (10 min)

13.15 Kiertotalous ja kestävä kaupunkikehitys – 15 minuutin kaupunki
Juha Kostiainen
YIT

13.35 Rakennusosien uudelleenkäyttöä purkufirman näkökulmasta
Satu Hermunen
Umacon Oy

13.55 Rakennus- ja purkujätteiden demonstraatiokohteita CityLoops-hankkeessa
Hanne Soininen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)

14.25 Tilaisuuden päätös

Julkaistu 26.8.2021 klo 12.13, päivitetty 14.9.2021 klo 10.42

  • Tulosta sivu