Isojen asioiden äärellä

Uutinen 14.9.2021 klo 15.09
© Matias Myllymaa

Olemme tänä syksynä isojen asioiden äärellä. Voimme vähitellen totuttautua vapautuviin rajoituksiin ja ihmisten kohtaamiseen sitä mukaa, kun koronapandemia hiipuu. Vapaus vaatii opettelua, mutta palkintona on parhaimmillaan yhteisöllisyyden uusi kasvu niin työpaikoilla kuin yhteistyöverkostoissa. Yhteistyö on yhdessä tekemistä ja kohtaamisia, joita pelkät sähköiset yhteydet eivät täysin ole voineet korvata.

Isojen asioiden äärellä ollaan myös jätehuollossa, kun tuore jätelaki saa pian tuekseen uusia asetuksia ja niiden myötä yhä selkeämpiä suuntaviivoja materiaalien kierrätyksen tehostamiselle. Järjestelmät tarvitsevat vielä vastuiden ja tavoitteiden hienosäätöä ja selkeitä ohjauskeinoja, jotta kestävä kiertotalous toteutuu ja myös kestää.

Lisäksi tarvitaan yritysten ja muiden toimijoiden vapaaehtoisuutta ja omaehtoista edelläkävijyyttä, joilla voidaan saada aikaan vieläkin suurempia muutoksia ja luotua pysyvästi kestävää yhteiskuntaa. Lupaavia merkkejä kiertotalouden mukaisesta markkinoiden muutoksesta on jo voinut havaita – esimerkiksi yhä useampi valmistaja on viime aikoina mainostanut kierrätysmateriaalien käyttöä tuotteidensa valmistuksessa.

Jätelakia ja muuta lainsäädäntöä tarvitaan, jotta on tavoitteet ja raamit isoille asioille. Joskus yllättävistä asioista tulee isoja, ja lainsäädäntöä on tarpeen muokata vastaamaan tunnistettuja tarpeita. Yllättävä asia voi olla pieni kuin virus, kuten olemme joutuneet kantapään kautta oppimaan. Mutta se voi olla myös vuotavan öljy- tai kemikaalitankkerin kokoinen. Kun tulee onnettomuus tai häiriötilanne, tarvitaan selkeät vastuut ja toimintasuunnitelmat myös jätteiden turvalliseen ja ympäristön kannalta kestävään käsittelyyn.

Suuren mittaluokan onnettomuuksissa myös jätemäärät ja ympäristöriskit ovat suuria. Näihin tilanteisiin voidaan varautua harjoittelemalla, kuten kansainvälisessä Suomen isännöimässä Balex 2021 -harjoituksessa Itämerellä tehtiin elokuun lopulla. Tarpeellista varautumista on myös päivittää häiriötilanteita koskeva lainsäädäntö ajan tasalle, jotta toimintakyky taataan kaikissa poikkeustilanteissa. Tämäkin tärkeä lainsäädäntätyö on parhaillaan käynnissä.

Circwaste-hankkeessa yhteistyö ja vaikuttavuus kasvavat syksyllä entisestään, kun hankkeeseen liittyy mukaan uusi yhteistyökumppani, Kierrätyskeskus, edistämään tuotteiden uudelleenkäyttöä. Lisäksi Circwaste järjestää kaksipäiväisen Kiertotalouden kirittäjät -tilaisuuden 29.-30.9. Tervetuloa mukaan kuulemaan kiertotalouden tutkimushankkeiden uusimmista tuloksista ja strategisen edistämisen viimeisimmistä askeleista!

Tuuli Myllymaa, ryhmäpäällikkö, Circwaste-hankkeen projektipäällikkö
Suomen ympäristökeskus SYKE


  • Tulosta sivu