Kiertotalouden rahoitusmahdollisuudet

Tällä sivulla on listattu ajankohtaisia kiertotalouden rahoitushakuja.

Ratkaisuja muovin uusiokäyttöön haetaan avoimella innovaatiokilpailulla

Upcycling Plastic Waste Innovation Challenge on innovaatiokilpailu, joka haastaa yritykset kehittämään ratkaisuja muovijätteen puhdistamiseen ja uudelleen käyttöön liittyviin haasteisiin. Innovaatiokilpailun haastajina toimivat suomalaisyritykset LAMOR ja Plastex. Kilpailu on suunnattu startupeille ja yrityksille. 
Haaste annetaan webinaarina 10.2.2021 klo 16. 
 
Webinaariin ilmoittautuminen ja lisätiedot (Ultrahack Hackathonin sivuilla)
Innovaatiokilpailu järjestetään hackathonina etäyhteyksin 25.-27.3.2021 Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella.

Sitra avaa haun kierotalouden koulutuspilotteihin

Rahoitushaku on avoinna ammattikouluille ja jatkuvan oppimisen sisältöjä tarjoaville organisaatiolle, kuten korkeakouluille, opistoille ja muille vastaaville toimijoille. Hakuaika on 29.1.2021–31.3.2021. Rahoitusta jaetaan koulutuspiloteille, jotka kehittävät kiertotalousosaamista teknologiasektorilla, kemian alalla ja rakennussektorilla. 
 
Hakukriteerit ja tarkempi hakuinfo (Sitran sivuilla)

H2020 Green Deal

Euroopan komission Green Deal haut avautuvat H2020-ohjelman alla syyskuussa 2020. Green Deal hauissa on jaossa 950 miljoonaa euroa, joilla toteutetaan tutkimus- ja innovaatiohankkeita ohjelman eri teemoissa. Haut on sidottu vihreän kehityksen Green Deal - ohjelmaan ja tavoitteena on edistävää tutkimusta ja innovaatioita oikeudenmukaisen ja kestävän yhteiskunnallisen muutoksen saavuttamiseksi. Hankkeet tuottavat nopeita, konkreettisia ja näkyviä tuloksia Green Deal -ohjelman prioriteettien edistämiseksi. Rahoituksella tuetaan innovatiivisten tuotteiden pilotointia, vihreän ja digitaalisen muutoksen hallinnoinnin innovaatioita sekä sosiaalisia ja arvoketjujen innovaatioita.

Nyt tiedossa olevat sisältöehdotukset pitävät sisällään 11 Green Deal -ohjelman aihealuetta. Kahdeksalla aihealueella tavoitellaan vaikuttavia teknologisia ja yhteiskunnallisia innovaatioita. Kolme muuta aihealuetta tarjoavat pitkäaikaista perspektiiviä Green Deal -ohjelmassa määritellyn muutoksen saavuttamiseksi.

Tulevat H2020 –ohjelman haut avautuvat syyskuussa ja julkaistaan Funding and Tenders -portaalissa. Deadline on tammikuussa 2021. Tutkimus- ja innovaatioaloitteiden rahoitusta tullaan jatkamaan myös EU:n seuraavan Euroopan Horisontti -ohjelman alla.

Jatkuvia rahoitushakuja

60 miljoonaa post-korona innovaatioille

European institute of Innovation and Technology (EIT) julkaisi valtavan tukipaketin Covid-19 viruksesta johtuvien rajoitusten tuottamien taloudellisten ja sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseen. EITillä on kaksi rahoitusinstrumenttiä, joiden avulla toipumista vauhditetaan.

Venture Support Instrument on tarkoitettu start-upeille, kasvuyrityksille ja pk-yrityksille, joiden investoinnit ovat kuivuneet koronan vuoksi. EIT:n lisätuki (rahoitus, tekninen apu ja verkosto) auttaa sopeutumaan kriisiin ja löytämään uusia kasvun mahdollisuuksia.

Pandemic Response Projects on uusien innovaatiohankkeiden käynnistämiseksi luotu ohjelma, jossa etsitään innovaatioita ja uusia ratkaisuja nykyisen kriisin ratkaisemiseksi ja uusien vastaavien kriisien ehkäisemiseksi.

EITin 60 miljoonan euron rahoitus suunnataan terveyteen, ilmastonmuutokseen, digitalisointiin, elintarvikkeisiin, kestävään energiaan, kaupunkiliikenteeseen, valmistukseen ja raaka-aineisiin liittyviin innovaatioihin. EIT:n kahdeksan osaamis- ja innovointiyhteisöä ovat reagoineet kriisiin ja uusia yleiseurooppalaisia avustuksia näihin toimiin julkaistaan lisää tulevina viikkoina.

Kiertotalouskaupunkien avustusalusta julkaistu

Nettialusta Circular City Funding Guide on tehty EU:n Urban Agenda Partnership -ohjelmassa. Kehittämisessä ovat olleet mukana Euroopan investointipankki, Euroopan komissio sekä alan asiantuntijoita. Sivuille on kerätty yli 100 rahoituslähdettä, caseja, tietoa kiertotalouskaupungeista sekä kirjasto. Alusta tarjoaa tietoa kiertotalouden rahoituksesta ja ja tukea kiertotalouden kehittämiseen kaupunkiympäristössä.

Sivuston aineistot on koottu kahdelle pääkohderyhmälle: avustusten hakijat sekä kiertotaloushankkeiden rahoittajat kaupungeissa. Hakijat voivat olla paikallishallintoa, yrityksiä ja muita kaupunkiympäristön toimijoita. Rahoittajat voivat olla rahoitusyhteisöjä ja viranomaisia, jotka haluavat rahoittaa kiertotalousohjelmia.

Business Finland tarjoaa rahoitusta materiaalikatselmusten toteuttamiseen

Materiaalikatselmuksen avulla päästään kiinni yrityksen toiminnassa syntyvään hävikkiin ja löydetään keinoja hävikin vähentämiseen sekä sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Rahoitus kattaa 50 % katselmusprojektin kokonaiskustannuksista. Avustusta on mahdollista saada enintään 15 000 € jokaista katselmusta kohden.

Joint Initiative on Circular Economy (JICE)

Pankkien 10 miljardin euron rahoitusohjelma kiertotalouteen EU:n viisi suurta pankkia ja Euroopan Investointipankki ovat lanseeranneet 10 miljardin euron rahoitusohjelman tukeakseen kestävää kiertotaloutta. Puolalainen BGK, ranskalainen CDC, italialainen CDP, espanjalainen ICO sekä saksalainen KfW sitoutuvat tukemaan Euroopan unionin kiertotalousohjelmia ja -projekteja jätteen vähentämisessä, resurssitehokkuuden kasvattamisessa ja kiertotalousinnovaatioiden lisäämisessä vuoteen 2023 asti. Rahoitusohjelman on nimeltään Joint Initiative on Circular Economy (JICE) ja se tukeutuu Euroopan komission kiertotaloustyöhön.

Rahoitusta on tarjolla kaikkiin kiertotalouden vaiheisiin lähtien kestävästä tuotesuunnittelusta, elinkaaren pidentämisestä, kunnostamisesta ja korjaamisesta päätyen jätteen ja jätevesien hyötykäyttöön. Ohjelma tähtää materiaalien arvon säilyttämiseen mahdollisimman pitkään. Ohjelma tukee myös digitalisaatiota ja ICT-teknologioita, jotka edistävät kiertotalouden bisnesmallien käyttöönottoa.

Tarjolla rahoitusohjelmassa: lainoja, investointitukia tai takuita hakijasta ja projektista riippuen. Ohjesivut ja hakeminen tapahtuu englanniksi. Ei erillisiä hakuaikoja.

Haku on tarkoitettu sekä kunnallisille toimijoille että eri kokoisille yrityksille ja tutkimus- ja innovaatioprojekteille

Muita jatkuvia rahoitushakuja:

 • ELY-keskusten rahoitusmahdollisuudet
 • Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus
 • Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus
 • Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämishankerahoitus
 • Rakennerahastot (EAKR ja ESR)
 • Maaseuturahasto (Maaseutu.fi)
 • EU-rahoitus

Linkkejä rahoittajiin ja rahoituksen myöntäjiin:

Canemure-hankkeen ylläpitämä tietopankki rahoituksesta

Biotalouden rahoituslähdepankki

Lisätietoja

 • Suunnittelija Inka Mäkiö Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
 • Tutkimusvastaava, Lehtori Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
 • Tutkija Hanna Savolahti Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 1.6.2017 klo 13.53, päivitetty 2.3.2021 klo 12.26
 • Tulosta sivu