Tervetuloa mukaan Muovi LIFE IP:n valmisteluun

Save the date: seuraava Muovi LIFE IP -valmistelun työpaja pidetään 9.2.2020 klo 12-15. Onko sinulla hankeidea? Vastaa kyselyyn 11.12.2020 mennessä! 

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus SYKE ovat käynnistäneet esivalmistelun muoviaiheisen LIFE IP -hankkeen rahoituksen hakemiseksi EU:sta. Hankkeen tavoitteena on edistää Suomen muovitiekartan toimeenpanoa ja päämääriä

  • muoveista aiheutuvien haittojen minimoimiseksi,
  • kulutuksen vähentämiseksi,
  • muovien kierrätyksen tehostamiseksi ja
  • muoville vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi.

Tiekartassa on tunnistettu käynnistettävissä olevia toimia, joilla voidaan ottaa ensiaskeleet kohti uudenlaista, kestävää muovitaloutta.

Joukossa on myös toimenpiteitä, jotka edellyttävät pidemmän aikavälin toteutusta, lisäresursseja, tietoisuuden lisäämistä, kulutustottumusten muutoksia, tutkimusta, tuotesuunnittelua, teknologioita, markkinoita, kehitystyötä sekä lainsäädäntöä ja politiikkaa.

Muovitiekartalla ei kuitenkaan ole katettu koko muovihaasteen kenttää. Muoveista ja niiden käytöstä ei ole vielä riittävästi tietoa. Tietämyksen lisääntyessä tarvitaan uusia toimia. Myös näitä uusia toimia kehitetään ja demonstroidaan Muovi LIFE IP -hankkeessa.

Seuraava tapahtuma

Ensimmäinen verkkotyöpaja hankkeesta kiinnostuneille järjestettiin 11.11.2020 klo 13-15. Tilaisuudessa keskusteltiin ja työstettiin hankkeen sisältöä. Kooste tapahtuman tuloksista julkaistaan mahdollisimman pian.

Seuraava avoin yhteistyötapahtuma järjestetään ensi vuoden (2021) alussa. Tapahtumasta tiedotetaan enemmän lähempänä ajankohtaa.

LIFE IP -haku julkaistaan maalis-huhtikuussa 2021, minkä jälkeen selkeytetään hankkeen tavoitteet ja hankekokonaisuus.

Syksyllä 2021 tulee jätettäväksi ns. concept note -hakemus, jossa hankekokonaisuus partnereineen on oltava valmiina. Varsinainen hakemus partnerikohtaisin budjetein jätetään keväällä 2022. Rahoituksen varmistuttua hanke voitaisiin käynnistää vuoden 2023 alussa ja se jatkuisi vuoteen 2030 asti.

Muovi LIFE -hankkeen etenemisprosessi_ISO
Muovi LIFE -hankkeen valmistelun eteneminen. Klikkaa suurempaan kuvaan.

Lisätietoja

  • Erikoistutkija Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 148 700, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Erikoistutkija Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 148 612, etunimi.sukunimi@syke.fi

 

Julkaistu 28.9.2020 klo 12.26, päivitetty 30.11.2020 klo 11.02
  • Tulosta sivu