MuoviLIFE on nyt PlastLIFE - Tervetuloa mukaan valmisteluun

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus SYKE ovat käynnistäneet esivalmistelun muoviaiheisen LIFE IP -hankkeen rahoituksen hakemiseksi EU:sta. Hankkeen tavoitteena on edistää Suomen muovitiekartan toimeenpanoa ja päämääriä

  • muoveista aiheutuvien haittojen minimoimiseksi,
  • kulutuksen vähentämiseksi,
  • muovien kierrätyksen tehostamiseksi ja
  • muoville vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi.

Tiekartassa on tunnistettu käynnistettävissä olevia toimia, joilla voidaan ottaa ensiaskeleet kohti uudenlaista, kestävää muovitaloutta.

Joukossa on myös toimenpiteitä, jotka edellyttävät pidemmän aikavälin toteutusta, lisäresursseja, tietoisuuden lisäämistä, kulutustottumusten muutoksia, tutkimusta, tuotesuunnittelua, teknologioita, markkinoita, kehitystyötä sekä lainsäädäntöä ja politiikkaa.

Muovitiekartalla ei kuitenkaan ole katettu koko muovihaasteen kenttää. Muoveista ja niiden käytöstä ei ole vielä riittävästi tietoa. Tietämyksen lisääntyessä tarvitaan uusia toimia. Myös näitä uusia toimia kehitetään ja demonstroidaan PlastLIFE-hankkeessa.

Hankevalmistelun askeleet tähän mennessä

Ensimmäinen verkkotyöpaja hankkeesta kiinnostuneille järjestettiin 11.11.2020 klo 13-15. Tilaisuudessa keskusteltiin ja työstettiin hankkeen sisältöä. Kooste tapahtuman tuloksista löytyy tämän sivun sivupalkista.

Tapahtuman jälkeen käynnistettiin hankeideoiden haku, joka keräsi hienosti, laajasti kiinnostusta.

Toinen verkkotyöpaja hankevalmisteluun osallistumisesta kiinnostuneille ja hankeideansa valmistelleille tahoille järjestettiin 9.2.2021. 

Hakukuulutus julkistettiin 13.7.2021. Haun sisältöjen katsottiin täsmäävän jo valmisteltuihin suunnitelmiin, joten hankevalmistelua päätettiin jatkaa samojen suunnitelmien pohjalta.

Hakukuulutuksen jälkeinen työpaja pidettiin 17.8.2021. Tilaisuudessa käytiin läpi hakukuulutuksen sisältöjä pääpiirteittään, linjattiin valmistelun seuraavat askeleet sekä ohjeistettiin talous- ja budjettiasioissa ensimmäisiä huomioitavia kokonaisuuksia. Hankkeelle myös valittiin akronyymi: PlastLIFE.

Seuraavat askeleet

Syksyllä 2021 tulee jätettäväksi ns. concept note -hakemus, jossa hankekokonaisuus partnereineen on oltava valmiina. Deadline concept note-hakemukselle on 19.10. Varsinainen hakemus partnerikohtaisin budjetein jätetään keväällä 2022, jos ensimmäisestä vaiheesta päästään jatkoon. Rahoituksen varmistuttua hanke voitaisiin käynnistää vuoden 2023 alussa ja se jatkuisi vuoteen 2030 asti.

Muovi LIFE -hankkeen etenemisprosessi_ISO
PlastLIFE -hankkeen valmistelun eteneminen. Klikkaa suurempaan kuvaan.

Syksyn 2021 tarkempi aikataulu

Hankkeeseen mukaan haluavilta partnereilta toivotaan osahankkeen kokonaisbudjettiehdotukset sekä osahankkeen kesto (vuosina) toimitettavaksi SYKEen 27.8.2021 mennessä. Tämän jälkeen SYKE pystyy vahvistamaan hankevalmistelun konsortion, kun muodostuu kokonaiskuva koko hankkeen budjetin suuruudesta ja mahtuuko kaikki hankkeet LIFE-ohjelman asettamiin budjettiraameihin. 

Osahankkeiden täsmennetyt sisältösuunnitelmat pyydetään toimitettavaksi SYKEen 10.9.2021 mennessä. Ohjeistusta tätä varten lähetetään vielä 1.9. jälkeen. Alustavaa ohjetta löytyy 17.8. tilaisuuden esityksestä. Tarvittaessa tämän jälkeen kokoonnutaan työpakettikohtaisiin tapaamisiin partnereiden kesken. 

Jokaisen partnerin on oltava rekisteröityneenä EU:n LIFE-ohjelman hakujärjestelmään 15.9. mennessä  SYKE perustaa järjestelmään hankkeelle yhteisen projektin. Partnerin ei tarvitse siis perustaa omaa projektia järjestelmään.

SYKE järjestää partnereille erilliset koulutusssessiot talousasioista ja LIFE-ohjelman hakujärjestelmän käytöstä viikolla 36. SYKEen tulee myös olla matalalla kynnyksellä yhteydessä kaikissa kysymyksissä, ongelmissa ja lisätietotarpeissa. Tarkemmat ohjeistukset löytyvät oikeassa sivupalkissa olevasta "Valmisteluaineistoa"-infolaatikosta (Valmistelun eteneminen (pdf), Talousohjeistus (pdf), Tiivistelmä LIFE-hakukuulutuksesta (pdf))

Aikataulu, syksy 2021
Plast LIFE -hankkeen valmistelu syksyllä 2021
 

Lisätietoja

  • Projektiassistentti Waltteri Heikkilä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 021, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Erikoistutkija Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 148 700, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • EU-projektisuunnittelija Kata Kreft-Burman, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 2120, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Erikoistutkija Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 148 612, etunimi.sukunimi@syke.fi

 

Julkaistu 28.9.2020 klo 12.26, päivitetty 31.8.2021 klo 9.50
  • Tulosta sivu