Alueellinen yhteistyöverkosto tukee kiertotaloutta ja kestävää jätehuoltoa

Alueellinen yhteistyöverkosto tarjoaa tukea ja asiantuntija-apua kiertotalouden edistämiseen ja valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanoon Lounais-Suomessa, Keski-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa. Verkosto tekee tiivistä yhteistyötä alueellisten ELY-keskusten kanssa.

Yhteistyöryhmistä voimaa

Jokaisella alueella toimii oma yhteistyöryhmänsä, johon on koottu keskeiset jätehuoltoon liittyvät sidosryhmät. Yhteistyöryhmien tehtävänä on katalysoida alueellista hallintoa, yrityksiä ja asukkaita toimimaan resurssitehokkaasti ja siten edistämään jätesuunnitelmien toteuttamista. Ryhmä myös raportoi kiertotalouden edistymisestä alueella. 

Kutakin yhteistyöryhmää vetää aluekoordinaattori, jonka tehtävänä on käynnistää uutta toimintaa materiaalitehokkuuden ja kierrätysasteen lisäämiseksi. Koordinaattorit luovat yhteyksiä kuntien, yritysten, hallinnon edustajien sekä kansalaisten välille. He viestivät ja antavat neuvontaa kiertotalouden työkaluista ja menetelmistä sekä tukevat uusia hankkeita.

Tiekartat ohjaavat kohti kiertotalousyhteiskuntaa

Yhteistyöryhmät valmistelevat tiekartan valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi alueilla. Työssä huomioidaan alueelliset vahvuudet ja haasteet. Yhteistyöryhmät pyrkivät vaikuttamaan julkiseen ja yksityiseen päätöksentekoon alueella, jotta tiekarttojen suunnitelmat toteutetaan käytännössä.

Aluekoordinaattorien yhteystiedot
 

Keski-Suomi

Projektipäällikkö Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto
etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi, p. 040 595 0018

Kehittämispäällikkö Hannu Koponen, Keski-Suomen liitto
etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi, p. 040 595 0009

Etelä-Karjala

Ympäristösuunnittelija Anna Vuori, Lappeenrannan kaupunki
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi, p. 040 570 1044

Pohjois-Karjala

Projektipäällikkö Aino Heikura, Pohjois-Karjalan liitto
etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, p. 050 435 9921

Varsinais-Suomi

Projektiasiantuntija Anni Lahtela, etunimi.sukunimi@valonia.fi, p. 040 631 3856

Luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto
etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi, p. 040 721 3137

Tutustu Circwaste-alueiden omiin nettisivuihin:

Tutustu muihin teeman hankkeisiin:

 

 

 

Julkaistu 10.10.2018 klo 13.37, päivitetty 4.9.2020 klo 17.06
  • Tulosta sivu