Servicecentret för cirkulär ekonomi stöder kommunerna med hållbara offentliga upphandlingar

Nyhet 8.12.2020 kl. 0.00
© Kai Widell

I delprojektet Circwaste – Servicecenter för cirkulär ekonomi förverkligas olika stödtjänster för resurseffektivitet. En av delprojektets helheter är stödtjänsten för offentliga upphandlingar som främjar resurseffektiva och kemikaliekloka offentliga upphandlingar.

Stödtjänsten för offentliga upphandlingar hjälper de som arbetar med offentliga upphandlingar i form av enskilda uppdrag. Uppdragen förverkligas så att stödtjänsten söker och förmedlar informationskällor och experter för de frågor och utmaningar som kommunerna har angående upphandlingar via ett omfattande projektkonsortium samt bland annat KEINO-expertnätverket.

Utbildning i form av evenemang, podcaster och nyheter

I stödtjänsten för offentliga upphandlingar har information och anvisningar producerats till exempel i form av olika utbildningar och evenemang. Som exempel kan nämnas webbutbildningen Kiertotaloushankinnat, vars huvudteman var byggande och mattjänster, samt webbinariet Haitalliset aineet resurssitehokkaissa hankinnoissa.

Utöver utbildningar har vi ett stort antal podcastavsnitt och informationsserien Kiertotalous, rakentaminen ja julkiset hankinnat där experter diskuterar aktuella ämnen inom skadliga ämnen, byggande och cirkulär ekonomi.

Vi har också producerat information i form av olika blogginlägg och nyheter, till exempel i anknytning till Svanenmärkt byggande, hållbara upphandlingar och verktyg samt läget för resurssmarta offentliga upphandlingar.

Skräddarsydd rådgivning till kommuner

Stödtjänsten producerar också diverse mindre utredningar och anvisningar för kommunerna. Till exempel fick Björneborgs kommun en samling olika verktyg som stöder hållbara upphandlingar. I ett annat exempel fick kommunen information om hur de kunde sortera plastförpackningar som innehållit städkemikalier samt vad som borde beaktas när man konkurrensutsätter städtjänster för att så miljövänliga städprodukter som möjligt ska användas.

Läs mer

Mer information

  • Planerare Milla Popova, Åbo yrkeshögskola, fornamn.efternamn@turkuamk.fi
  • Projektchef Hannamaria Yliruusi, Åbo yrkeshögskola, fornamn.efternamn@turkuamk.fi

  • Skriv ut sidan