På den automatiska stationen i Libelits betalar du bara för det du lämnar kvar

Nyhet 21-07-2021 kl. 11.54
Puhas Oy:s automatiska avfallsmottagningsstation i Libelits. © Puhas Oy

I Norra Karelen startades en automatisk avfallsmottagningsstation för avfall från hushåll och småföretag. Syftet med den automatiserade stationen är att underlätta hanteringen av kundernas avfall och att öka antalet tjänster som tillgodoser konsumenternas behov på ett mer mångsidigt sätt, utan att begränsa användningstiden.

”När stationen i Libelits öppnades i januari 2019 var den, som jag förstod det, Finlands första automatiska avfallsstation, där avfallspriset baseras på avfallets massa”, säger Matti Mikkelä, utvecklingschef på Puhas Oy.

I praktiken väger kunden vid inkörning till stationen den totala massan av sin bil eller bil/släpvagnskombination innan avfallet lämnas av och kunden åker från stationen. På så sätt betalar kunden endast för den mängd avfall som lämnas på avfallsstationen. - Intresset för självbetjäningsstationen har varit stort bland avfallsoperatörerna och det har varit många besökare, säger Mikkelä.

”Det tar naturligtvis alltid tid att anamma nya metoder, men de positiva erfarenheterna från andra användare av stationen sprider sig till invånarna i grannområdena. Antalet besökare har därmed ökat stadigt under stationens självbetjäningstider. "

Avfallskvaliteten är fortfarande utmärkt

Endast sorterat avfall får föras till avfallsstationen. I början uppstod farhågor om huruvida kunderna följde anvisningarna och sorterade sitt avfall utan uppsikt under självbetjäningstiderna. Erfarenheterna har dock varit mycket positiva och det har praktiskt taget inte förekommit några missbruk. Avfallskvaliteten har varit ännu bättre än på traditionella stationer.

Under vintertid arbetar en person på stationen en dag i veckan och under sommartid två dagar i veckan. Uppskattningsvis använder en tredjedel av besökarna stationens tjänster under självbetjäningstiden. Eftersom det är en liten avfallsanläggning blir det cirka 3 000 besökare per år.

Puhas Oy öppnar nästa år en till och större automatstation på Kontiosuos avfallscentral, efter det positiva pilotförsöket.

Så när besöker folk avfallsstationer oftast? Människornas ökade fritid återspeglas i besökarnas aktivitet. Livliga tider är semestersäsonger och helger, när folk har tid att renovera, till exempel.

”Den mest populära tiden är lördag morgon, men kunderna rör sig också efter vädret, till exempel nu var det väldigt få kunder i kallt väder. Allteftersom dagarna blir längre och ljuset ökar, ökar också antalet kunder, säger Mikkelä.

Med coronan tillbringar man mer tid hemma, vilket också återspeglas i en ökning av antalet besökare till avfallsstationen och mängden avfall.

© Puhas Oy

Digitalisering och tillhandahållande av tjänster för att tillgodose kundernas behov

Enligt konsumentundersökningar är en av de största faktorerna som bidrar till sorteringen att den ska vara lätt och smidig, vilket också är vad Puhas självbetjäningsstation i Libelits strävar efter.

Förutom automatiska avfallsstationer strävar Puhas efter att införa andra digitala applikationer som underlättar kundverksamheten. Exempel på dessa är applikationen Puhas, som ger aktuell information och en e-tjänst. Utöver aktuella meddelanden ger applikationen Puhas användaren information om sorteringsinstruktioner, släpvagnar som finns att hyra och om avfallsflak. Dessutom kan användaren visa och redigera sina egna data, övervaka och ändra tömningsintervallen för soptunnor och rapportera kompostering.

Puhas Oy

Puhas Oy är ett kommunalt avfallshanteringsföretag som sköter avfallshanteringen i fem kommuner med cirka 112 000 invånare i Norra Karelen. Puhas var med som delgenomförare av Circwaste-projektet. Puhas delprojekt fokuserade på utveckling av sortering och återvinning av bygg- och rivningsavfall.

Mer information


  • Skriv ut sidan