I Jyväskylä uppmuntrar man till cirkulär ekonomi genom användarorienterade försök

Nyhet 19-03-2021 kl. 17.10
© Japa Ry

En serie som producerades av unga i sociala medier gav tips om en miljövänlig livsstil, och stadens hållbarhetsfrämjande tjänster samlades på en enda webbplats. I Jyväskylä förädlas invånarnas egna idéer till verklig verksamhet för cirkulär ekonomi.

I Jyväskylä stads Circwaste-delprojekt för användarorienterade försök pågår nu den andra genomförandeperioden för försök som främjar cirkulär ekonomi och en hållbar livsstil. I en öppen idétävling hösten 2019 fick man idéer från invånare och företag i området, varav sex valdes ut för försöksskedet.

Genom försöken kan man delta och lära sig

Under denna försöksperiod testar man i Jyväskylä bland annat sätt att underlätta sorteringen i husbolag samt gemensamma bilar för studiebostäder. Man utreder också sätt att återvinna cirkulationsvatten från en badinrättning och uppmuntrar genom konkreta tips stadens invånare att testa hur den egna vardagen kan bli mer hållbar.

Genom försöken kan man flexibelt testa olika verksamhetsmodeller och se hur de fungerar. Genom dem kan man utmana rutinmässiga ”business as usual”-modeller och rikta tankarna mot cirkulär ekonomi och en hållbar livsstil. I Jyväskyläs delprojekt får man direkt insyn i invånarnas och företagens behov genom att engagera dem i en idétävling och senare även genom förverkligandet av idéerna. I försöken får användarna testa men även lära sig – genom att delta lär de sig nytt samtidigt som medvetenheten om modeller för främjande av cirkulär ekonomi och en hållbar livsstil ökar.

Försök med vardagliga klimatgärningar i Jyväskylä samlade ihop tips för en hållbar livsstil

© Japa Ry

Försöket Arjen ilmastotekoja Jyväskylässä (Vardagliga klimatgärningar i Jyväskylä), som genomfördes som en serie i sociala medier, gav invånarna tips på hur man kan leva hållbart i Jyväskylä. Serien delades i enlighet med hushållens koldioxidavtryck in i transporter och rörlighet, boende, mat samt annan konsumtion. Serien behandlade vart och ett av dessa teman i en vecka, och lyfte fram tjänster i Jyväskylä som är relaterade till temat. Serien kunde ses via JAPAs Facebook och Instagram på vardagar under tiden 12.10–6.11.

De inlägg som publicerades i serien var främst gjorda av JAPAs unga sommarjobbare. ”I augusti, innan skolorna började, hade vi fyra 15–17-åriga ungdomar som sommarjobbade här i två veckor. Deras uppgift var att planera och förverkliga inläggens innehåll. Under försöket kompletterades inläggen vid behov med utdrag relaterade till temat”, berättar JAPA ry:s verksamhetsledare Anna Sarkkinen.

Under försöket publicerades enkäten Kaipaatko KEKEä elämääsi? (Vill du ha hållbar utveckling i ditt liv?) i sociala medier. Genom den kartlade man vilka frågor kring en hållbar livsstil invånarna ville ha hjälp med eller tips om. De frågor som invånarna framförde besvarades i de veckovisa inläggen eller i en separat del som kallades Japattajat vastaavat. Serien avslutades med enkäten "Blev hållbar utveckling en del av ditt liv", genom vilken man kartlade försökets effekter.

Enligt den inledande enkäten efterfrågades framför allt tips om hållbar mat: recept på vegetarisk mat och information om närproducerade livsmedel. I serien gavs också många tips om bland annat närproducerad mat, råvaror enligt säsong, användning av överbliven mat samt odling på kolonilott. Man tipsade också om olika recept på vegansk och vegetarisk mat.

Även i den avslutande enkäten lyftes maten fram som det tema som intresserade mest, och på andra och tredje plats kom teman kring boende och konsumtion. De flesta av dem som besvarade enkäten bedömde att ett eller flera tips skulle bli en del av deras vardag.

Webbplats som guide för invånarna

Förutom serien i sociala medier skapade man inom försöket webbplatsen Arjen ilmastotekoja Jyväskylässä, som tar upp teman kring en hållbar livsstil. På webbplatsen har man samlat tips om en hållbar livsstil i Jyväskylä, och den fungerar som en guide för den som är intresserad av temat. Webbplatsen kompletteras enligt behov.

”Vi ville samla de tjänster och aktörer som främjar en hållbar livsstil i Jyväskylä i en och samma guide. Vi ville också visa hur många möjligheter till klimatvänliga val i vardagen som erbjuds i Jyväskylä. Man kan också tipsa oss om man märker att någon tjänst saknas på webbplatsen”, säger Sarkkinen.

På webbplatsen finns exempelvis olika reparationstjänster för allt från cyklar till elapparater, samt skomakare och sömmerskor. En intressant tjänst är också Jyväskylä stads medborgarinstituts handarbetsrådgivning, med vars hjälp en invånare själv förmånligt kan reparera ett trasigt klädesplagg. Där finns bland annat symaskiner och overlockmaskiner samt yrkeskunnig personal som vid behov kan hjälpa till.

På webbplatsen finns också lokala loppmarknader, lokala livsmedelsproducenter, tjänster för överbliven mat, besöksmål i den närliggande naturen samt lastcykelutlåning, tankstationer för biogas och mycket mer.

Författare: miljöexpert Outi Manninen, Jyväskylä stad och koordinator Paula Wilkman, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry

Läs mera


  • Skriv ut sidan