Kiertotalous pyörimään tutkimuksen ja innovaatioiden siivittämänä

Uutinen 21.11.2019 klo 10.33
© SYKE

Kiertotalous mahdollistaa luonnonvarojen kulutuksen merkittävän vähentämisen. Kiertotalouden edistämiseksi neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentämiselle tulee asettaa kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet, todetaan Suomen ympäristökeskuksen syyskuussa julkaisemassa Policy Briefissä.

Kiertotalouteen siirtymiseksi tarvitaan esimerkiksi taloudellisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia. Ne kannattaa kohdistaa etenkin toimialoille, jotka kuluttavat runsaasti luonnonvaroja, kuten rakentamiseen, prosessiteollisuuteen ja ruokaketjuun.

”Voimme ottaa entistä vahvemman askelen kohti kiertotaloutta, jos paljon luonnonvaroja käyttävät toimialat laatisivat valtionhallinnon kanssa materiaalitehokkuuden sitoumuksia. Niissä tavoitteena tulisi olla luonnonvarojen käytön vähentäminen, jätteiden mahdollisimman korkea kierrätysaste ja kierrätysperäisten raaka-aineiden mahdollisimman suuri osuus”, ehdottaa Circwaste-hankkeen projektipäällikkö Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta.

Suomi voisi ottaa oppia esimerkiksi Alankomaista, jossa tavoitellaan neitseellisten raaka-aineiden, kuten mineraalien, metallien ja fossiilisten polttoaineiden, käytön puolittamista vuoteen 2030 mennessä.

Suomella näytön paikka kiertotalouden vauhdittajana

Suomi on nyt valokeilassa paitsi EU:n puheenjohtajana myös kiertotalouden edelläkävijänä. Suomi laati ensimmäisenä maailmassa kansallisen kiertotalouden tiekartan vuonna 2016. Tiekartta päivitettiin tänä vuonna.

Maamme uudessa hallitusohjelmassa on paljon kiertotaloutta edistäviä toimia ja siihen on tehty varaus merkittävän kokoluokan kiertotalousinvestointeihin. Näitä kannattaisi Myllymaan mukaan kohdentaa etenkin luonnonvarojen käyttöä säästävien uudenlaisten tekniikoiden kehittämiseen sekä sen tutkimiseen, mihin tuotteisiin kierrätysraaka-aineiden käyttö sopii parhaiten.

”Suomella voisi olla kansainvälisesti kokoaan suurempi rooli innovatiivisten tekniikoiden osaajana esimerkiksi muovin kemiallisessa kierrätyksessä sekä kriittisten metallien ja tekstiilikuitujen talteen otossa ja hyödyntämisessä. Voisimme myös tuottaa kiertotalouden edistymistä arvioivaa tietoa”, Myllymaa summaa.

Tarvitaan luotettavaa tutkimustietoa ja johdonmukaista lainsäädäntöä

Kiertotalouteen siirtyminen vaatii yhä myös merkittäviä tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Lisää tietoa ja tutkimusta tarvitaan muun muassa materiaalivirroista ja -varannoista, kiertotalouden ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista sekä luonnonvarojen käyttöä vähentävästä tuote- ja palvelusuunnittelusta.

”Nykyinen poliittinen ohjausjärjestelmä ylläpitää runsasta raaka-aineiden käyttöä. Järjestelmää tulee kehittää kokonaisvaltaisesti kiertotalouden tarpeisiin”, sanoo erikoistutkija Petrus Kautto SYKEstä. "Lainsäädännöllä voitaisiin edistää esimerkiksi kulutustavaroiden ja elektroniikkalaitteiden pidempiä takuuaikoja sekä korjattavuutta ja päivitettävyyttä. Tulee myös selvittää, millä toimialoilla voitaisiin edellyttää kierrätysraaka-aineiden käyttöä nykyistä enemmän."

Lisää aiheesta

Lisätietoa

  • Circwaste-hankkeen projektipäällikkö, ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu