Kiertojäte-hankkeessa selvitetään kuntien kiertotaloustoimia

Uutinen 4.12.2019 klo 10.46
Kuvituskuva yhteistyöstä tietokoneiden ääressä

Kiertotalouteen siirtyminen tuo tullessaan uudenlaista kierrätystoimintaa. Jätteenkäsittelijöiden toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja toimijoiden ympäristölupia päivitetään esimerkiksi muuttuneiden jätevirtojen ja viime vuonna uusittujen jätteenkäsittelyn parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskevien päätelmien (BAT-päätelmät) vuoksi. Myös teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämispotentiaaliin kiinnitetään entistäkin enemmän huomiota. Kiertotalouden eteneminen onkin synnyttänyt kuntiin esimerkiksi kiertotalouskeskuksia, joissa eri toimijoiden väliset teolliset symbioosit toteutuvat tehokkaasti.

Hyvät käytännöt etsinnässä

Suomen ympäristökeskuksen Kiertojäte-hankkeessa on selvitetty minkälaisia jätteenkäsittelyyn liittyviä toimijoita ja sivuvirtojen hyödyntäjiä kunnissa jo on, ja minkälaista kiertotaloustoimintaa on suunnitteilla tulevaisuudessa. Näitä asioita selvitetettin kunnille lähetetyn kyselyn avulla. Lisäksi uusien BAT-päätelmien valossa etsitään jätteenkäsittelijöiden ympäristöluvista esimerkillisiä toimintatapoja haitallisten aineiden seurantaan liittyen.

Tulokset kannustavat turvalliseen kiertotalouteen

Esimerkillisten toimintatapojen ja erilaisten kiertotaloustoimintojen esiintuomisella edesautetaan hyvien käytäntöjen leviämistä. Samalla tulosten toivotaan kannustavan turvallisen kiertotalouden edistämiseen myös sellaisissa kunnissa, joissa kiertotaloutta ei vielä kovin näkyvästi ole huomioitu.

Hankkeen tulokset julkaistaan kuluvan vuoden aikana. Tulosten julkaisusta ilmoitetaan materiaalitkiertoon.fi -sivustolla.

Lisätietoa

  • Erikoistutkija Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Tutkija Milja Räisänen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi