Datalla vauhtia kiertotalouteen - Osallistu haastekilpailuun 24.1. mennessä

Uutinen 11.1.2022 klo 9.58
© Circular Design Network -projekti

Data nähdään laajasti tulevaisuuden kiertotalouden mahdollistajana. Sitä tarvitaan, jotta tuotteiden arvoketjut materiaaleista käyttäjiin saadaan suunniteltua kiertotalouden mukaisiksi. Suomen akatemian rahoittamassa Aalto-yliopiston, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT), Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteisessä Circular Design Network -projektissa on käynnissä haastekilpailu, jossa haetaan ideoita ja konsepteja datan hyödyntämiseksi kiertotalouden vauhdittamisessa.

Kilpailun avulla haetaan ratkaisuja valmiiksi olemassa oleviin haasteisiin, joita määriteltiin kuusi kappaletta:

  • maatalouden sivuvirtojen hyötykäyttö
  • tekstiilien kiertotalous
  • akkukierrätys
  • kaivannaisjäte
  • purkujäte
  • avoimen datan hyödyntäminen (Espoon kaupungin toiminnassa)

Haasteet antoivat Espoon kaupunki, Valio, Helsingin kaupunki & Motiva Services, Akkukierrätys Pb, Recser Oy, Kaivosteollisuus ry ja Lounais-Suomen Jätehuolto.

Materiaalivirtojen tehokasta hyödyntämistä edesauttaa esimerkiksi ajantasainen ja tarkka tieto materiaalien, kuten sivuvirtojen ja jätteiden, sijainnista, määrästä ja laadusta. Tällaisen datan tulee olla myös helposti saatavilla, jotta materiaalien tarjoajat ja hyödyntäjät löytävät toisensa. Parhaimmillaan sivuvirta- ja jätedata edistää alueellista yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Kilpailun avulla halutaankin luoda uusia aktiivisia kontakteja erilaisten toimijoiden välille, syventää yhteistyötä ja tuoda yhteen erilaisia kiertotalousnäkökulmia. Viime kädessä tavoitteena on luoda yhteistyössä uusia datapohjaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja toimintamalleja kiertotalouteen.

Ratkaisuja arvioitaessa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka kattavasti ne vastaavat haasteeseen ja kuinka keskeisesti dataa hyödynnetään, ratkaisun uutuuteen ja vaikuttavuuteen sekä toteutettavuuteen tai hyödynnettävyyteen. Ratkaisuehdotukset voivat olla sekä varhaisen vaiheen ideoita että jo toteutettavuudeltaan kypsempiä konsepteja.

Lisätietoja


  • Tulosta sivu