Kiertojäte-hankkeessa selvitetään kuntien kiertotaloustoimia

Uutinen 4.12.2019 klo 10.46
Kuvituskuva yhteistyöstä tietokoneiden ääressä

Kiertotalouteen siirtyminen tuo tullessaan uudenlaista kierrätystoimintaa. Jätteenkäsittelijöiden toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja toimijoiden ympäristölupia päivitetään esimerkiksi muuttuneiden jätevirtojen ja viime vuonna uusittujen jätteenkäsittelyn parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskevien päätelmien (BAT-päätelmät) vuoksi. Myös teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämispotentiaaliin on herätty. Kiertotalouden eteneminen onkin synnyttänyt kuntiin esimerkiksi kiertotalouskeskuksia, joissa eri toimijoiden väliset teolliset symbioosit toteutuvat tehokkaasti.

Hyvät käytännöt etsinnässä

Suomen ympäristökeskuksen Kiertojäte-hankkeessa selvitetään minkälaisia jätteenkäsittelyyn liittyviä toimijoita ja sivuvirtojen hyödyntäjiä kunnissa jo on, ja minkälaista kiertotaloustoimintaa on suunnitteilla tulevaisuudessa. Näitä asioita selvitetään kunnille lähetetyn kyselyn avulla, johon toivotaan runsaasti vastauksia kattavan kokonaiskuvan saamiseksi. Lisäksi uusien BAT-päätelmien valossa etsitään jätteenkäsittelijöiden ympäristöluvista esimerkillisiä toimintatapoja haitallisten aineiden seurantaan liittyen.

Tulokset kannustavat turvalliseen kiertotalouteen

Esimerkillisten toimintatapojen ja erilaisten kiertotaloustoimintojen esiintuomisella edesautetaan hyvien käytäntöjen leviämistä. Samalla tulosten toivotaan kannustavan turvallisen kiertotalouden edistämiseen myös sellaisissa kunnissa, joissa kiertotaloutta ei vielä kovin näkyvästi ole huomioitu.

Hankkeen tulokset julkaistaan ensi keväänä. Tulosten julkaisusta ilmoitetaan materiaalitkiertoon.fi –sivustolla.

Lisätietoa

Tutkija Milja Räisänen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi